• okladkaglowna2


Szanowni Państwo,

serdecznie witam na stronie poświęconej książce mojego autorstwa pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?”.

Zarządzanie łańcuchami dostaw ma obecnie znaczenie fundamentalne, przyczynia się do osiągania przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości przedsiębiorstw. Aby jednak być w stanie odpowiednio zarządzać, niezbędna jest umiejętność adekwatnego pomiaru efektywności tychże łańcuchów. Nie można bowiem skutecznie zarządzać tym, czego nie można zmierzyć.

W niniejszej książce wiele uwagi poświęcono zarówno klasycznym, jak i nowatorskim metodom pomiaru efektywności łańcuchów dostaw, a także ukazano rolę tych metod w poprawie zarządzania łańcuchami dostaw. Walor poznawczy wzbogacony jest poprzez stworzenie autorskiej koncepcji systemu pomiaru. Niewątpliwą zaletą pracy jest prezentacja i omówienie wyników badania empirycznego na temat metod pomiaru stosowanych w największych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych funkcjonujących w Polsce.

Książka skierowana jest zarówno do grona akademickiego, jak i praktyków zajmujących się zarządzaniem łańcuchami dostaw. Wnioski płynące z rozważań w niej zawartych powinny pomóc menedżerom w doskonaleniu praktyk związanych z kompleksowym pomiarem efektywności łańcuchów dostaw. Publikacja ta może także służyć jako pozycja pomocnicza przy nauczaniu wielu przedmiotów z tej dziedziny.

Polecam.
Dr Rafał Tarasewicz