Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?
_MG_7077_1

Książka nominowana w konkursie Economicus 2015 Dziennika Gazety Prawnej i Narodowego Banku Polskiego do TOP 10 najlepszych książek ekonomicznych w Polsce w kategorii poradnik biznesowy.

Szanowni Państwo,

serdecznie witam na stronie poświęconej książce mojego autorstwa pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw”.

Zarządzanie łańcuchami dostaw ma obecnie znaczenie fundamentalne, przyczynia się do osiągania przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości przedsiębiorstw. Aby jednak być w stanie odpowiednio zarządzać, niezbędna jest umiejętność adekwatnego pomiaru efektywności tychże łańcuchów. Nie można bowiem skutecznie zarządzać tym, czego nie można zmierzyć.

W niniejszej książce wiele uwagi poświęcono zarówno klasycznym, jak i nowatorskim metodom pomiaru efektywności łańcuchów dostaw, a także ukazano rolę tych metod w poprawie zarządzania łańcuchami dostaw. Walor poznawczy wzbogacony jest poprzez stworzenie autorskiej koncepcji systemu pomiaru. Niewątpliwą zaletą pracy jest prezentacja i omówienie wyników badania empirycznego na temat metod pomiaru stosowanych w największych przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych funkcjonujących w Polsce.

Książka skierowana jest zarówno do grona akademickiego, jak i praktyków zajmujących się zarządzaniem łańcuchami dostaw. Wnioski płynące z rozważań w niej zawartych powinny pomóc menedżerom w doskonaleniu praktyk związanych z kompleksowym pomiarem efektywności łańcuchów dostaw. Publikacja ta może także służyć jako pozycja pomocnicza przy nauczaniu wielu przedmiotów z tej dziedziny.

Polecam.

Dr Rafał Tarasewicz

Polecane publikacje autora

O autorze

Rafał Tarasewicz
DSC_3106

Rafał Tarasewicz jest doktorem nauk ekonomicznych. Stopień doktora uzyskał w 2012 r. w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Pracę doktorską napisał pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Krzysztofa Rutkowskiego. Jest także absolwentem SGH, uzyskując tytuły magistra na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się na nowoczesnych koncepcjach zarządzania, zarządzaniu łańcuchem dostaw, efektywności przedsiębiorstw oraz łańcuchów dostaw, logistyce, outsourcingu oraz najlepszych praktykach biznesowych. Interesuje się także rozwojem rynku internetowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz wykładowcą akademickim.

Jako praktyk, od wielu lat związany jest z branżą TSL (DB Schenker Logistics, Schenker, Spedpol), zdobywając w tym czasie doświadczenie menedżerskie zarówno w kraju, jak i za granicą. Pełnił rozmaite funkcje w obszarach: sprzedaży i tender management, operacji, poprawy efektywności biznesu (m.in. zarządzania finansami, budowy kultury LEAN management, optymalizacji procesów), a także zarządzania projektami, zarządzania jakością czy marketingu i rozwoju rynku. Odbył roczny staż menedżerski w Danii oraz Niemczech, gdzie miał możliwość pogłębienia wiedzy dotyczącej zarządzania zaawansowanymi projektami logistycznymi (m.in. przy obsłudze DELL oraz Volkswagen). W 2008 r., wspólnie z zespołem, zwyciężył w prestiżowej internetowej grze biznesowej „Business Game Factory Tournament”, w której zwycięski zespół pokonał ponad 400 firm z kilkudziesięciu krajów, w tym w światowym finale Nokię, Ericcsona, Accenture, SKF i Nordea Bank. W latach 2008-2012 był członkiem zespołu DBSchenkerSportEvents, zajmującego się zarządzaniem projektami obsługi logistycznej wydarzeń sportowych, m.in. Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii, MŚ w piłce nożnej RPA 2010 czy Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacji i Efektywności Biznesu w DB Schenker Logistics.

Interesuje się sportem oraz podróżami. Przez kilkanaście lat trenował wyczynowo piłkę nożną, między innymi występując w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jest kibicem warszawskiej Legii. Odwiedził dotąd ponad 70 krajów na 6 kontynentach.

Jest szczęśliwym mężem, a także ojcem Łucji i Zeni.

Publikacje autora

 • „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw”– Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 (monografia).
 • „Integrated approach to supply chain performance measurement – Transportation Research Procedia Journal, Vol. 14, 2016, pp. 1433-1442.
 • „Łańcuchy dostaw sterowane popytem” – Transport Manager, nr 1/2016.
 • „Building Lean culture within contract logistics business- case study of DBSL in Poland”, rozdział w książce „Lean warehousing successful implementation”, Fraunhofer Institute, Huss Verlag, Monachium, 2015 r.
 • „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw jako element budowy przewagi konkurencyjnej” – Transport Manager, nr 6/2015-16.
 • „Zarządzanie łańcuchem dostaw a wartość firm” – Transport Manager, nr 3/2015.
 • „Poziom zaawansowania technologicznego jako istotny element pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wyniki badań”- Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1/2015.
 • „Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw w ujęciu rozszerzonym”- Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, nr 2 (30).
 • „Sprawny łańcuch dostaw zwiększa wartość firmy” – Transport Manager, nr 1/2015.
 • „Inside Lean” – Warehouse Monitor, nr 1/2015.
 • „Wykorzystanie benchmarkingu jako metody pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw”- Przegląd Organizacji, nr 9/2014.
 • „Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wyniki badań”- Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (27), kwiecień-czerwiec 2014 r.
 • „Rola zarządzania łańcuchem dostaw w kreowaniu wartości przedsiębiorstw dla interesariuszy”- Przegląd Organizacji, nr 5/2013.
 • „Hierarchia AMR jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw”- Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (27), kwiecień-czerwiec 2013 r.
 • „Postrzeganie zarządzania łańcuchami dostaw wśród menedżerów w Polsce – wyniki badań”- Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4/2013.
 • „Łańcuchy dostaw i kompleksowa ocena ich funkcjonowania przy wykorzystaniu modeli referencyjnych”, rozdział w książce „Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Romana Sobieckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011 r.
 • Multidimensional benefits of logistics network transformation. Best practice case of DB Schenker In Poland”, rozdział VI w książce „Best Practices In Logistics and Supply Chain Management”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Krzysztofa Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009 r.
 • „Logistyka w sporcie”- Logistyka, maj-czerwiec 2009 r.
 • „Struktura zapasów w przedsiębiorstwach”- Logistyka a Jakość, marzec-kwiecień 2009 r.
 • Wdrożenie Flow Logistics- rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarządzania siecią transportową. Studium przypadku DB Schenker, rozdział V w książce „Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Krzysztofa Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008 r. Książka wyróżniona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • „Operator logistyczny w obsłudze wydarzeń sportowych” r. , www.spedycje.pl, 2009 r.
 • „Nowe rozwiązania drogą do przyszłości”, www.centrumwiedzy.edu.pl, 2004 .

Wypowiedzi eksperckie (wybrane):

 • nt. rozwoju rynku logistycznego w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna, 27.06.2016 r.
 •  nt. relacji „win-win” w branży TSL, Polska Gazeta Transportowa, marzec 2016 r.
 •  pt. „Obopólna wygrana”, Top Logistyk, styczeń 2016 r.
 •  pt. „Wsparcie dla producenta”, Logistyka Produkcji, listopad 2015 r.
 •  nt. rozwiązań logistycznych szytych na miarę, Dziennik Gazeta Prawna, 29 września 2014 r.
 • nt. outsourcingu usług logistycznych w branży spożywczej w artykule „Pokusa operatora”, Logistyka a Jakość, lipiec-sierpień 2013 r.
 • nt. sytuacji na rynku deweloperskim w artykule Risk is not an option, Eurobuild Central & Eastern Europe, grudzień 2012 r.
 • nt. Euro 2012 w artykule pt. Euromobilizacja, Nowoczesny Magazyn, kwiecień 2012 r.
 • pt. „Euro tuż tuż- branżę TSL czeka egzamin”, www.spedycje.pl, 29 marca 2012 r.
 • pt. „W logistyce spalonego nie będzie”, Wiadomości Handlowe, 1 marca 2012 r.
 • pt. „Systemy IT w logistyce magazynowej”, Gazeta Wyborcza, 15 czerwca 2011 r.
 • pt. „Czy spowolnienie gospodarcze zmieniło oczekiwania wobec systemów IT wykorzystywanych w logistyce?”, Polska Gazeta Transportowa, maj 2011 r.
 • nt. logistyki wielkich imprez sportowych w artykule „Logistyka w grze”, TSL Biznes, kwiecień 2011 r.
 • nt. smartsourcingu w artykule pt. „Razem można więcej” , Logistyka a Jakość, marzec-kwiecień 2011 r.
 • pt. „Logistyka i sport” w portalach logistycznych: www.etransport.pl, www.dobralogistyka.pl oraz www.forumtransportu.pl, grudzień 2010 r.
 • pt. „Logistyka wielkich imprez sportowych” w portalu www.spedycje.pl, grudzień 2010 r.
 • nt. zarządzania projektami logistycznymi związanymi z wydarzeniami sportowymi w artykule pt. „Chaos kontrolowany”, Press, nr 11/2009 r.
 • nt. obsługi logistycznej wielkich imprez sportowych w artykule pt. „Pogromcy chaosu”- Marketing&More, nr 6(25) czerwiec 2009 r.