Publikacje autora

 • „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw”– Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 (monografia).
 • „Integrated approach to supply chain performance measurement – Transportation Research Procedia Journal, Vol. 14, 2016, pp. 1433-1442.
 • „Łańcuchy dostaw sterowane popytem” – Transport Manager, nr 1/2016.
 • „Building Lean culture within contract logistics business- case study of DBSL in Poland”, rozdział w książce „Lean warehousing successful implementation”, Fraunhofer Institute, Huss Verlag, Monachium, 2015 r.
 • „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw jako element budowy przewagi konkurencyjnej” – Transport Manager, nr 6/2015-16.
 • „Zarządzanie łańcuchem dostaw a wartość firm” – Transport Manager, nr 3/2015.
 • „Poziom zaawansowania technologicznego jako istotny element pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wyniki badań”- Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 1/2015.
 • „Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw w ujęciu rozszerzonym”- Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, nr 2 (30).
 • „Sprawny łańcuch dostaw zwiększa wartość firmy” – Transport Manager, nr 1/2015.
 • „Inside Lean” – Warehouse Monitor, nr 1/2015.
 • „Wykorzystanie benchmarkingu jako metody pomiaru funkcjonowania łańcuchów dostaw”- Przegląd Organizacji, nr 9/2014.
 • „Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw – wyniki badań”- Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (27), kwiecień-czerwiec 2014 r.
 • „Rola zarządzania łańcuchem dostaw w kreowaniu wartości przedsiębiorstw dla interesariuszy”- Przegląd Organizacji, nr 5/2013.
 • „Hierarchia AMR jako wielowymiarowe narzędzie pomiaru w zarządzaniu łańcuchem dostaw”- Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 2 (27), kwiecień-czerwiec 2013 r.
 • „Postrzeganie zarządzania łańcuchami dostaw wśród menedżerów w Polsce – wyniki badań”- Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4/2013.
 • „Łańcuchy dostaw i kompleksowa ocena ich funkcjonowania przy wykorzystaniu modeli referencyjnych”, rozdział w książce „Ekonomia i zarządzanie w pracach doktorantów”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Romana Sobieckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011 r.
 • Multidimensional benefits of logistics network transformation. Best practice case of DB Schenker In Poland”, rozdział VI w książce „Best Practices In Logistics and Supply Chain Management”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Krzysztofa Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009 r.
 • „Logistyka w sporcie”- Logistyka, maj-czerwiec 2009 r.
 • „Struktura zapasów w przedsiębiorstwach”- Logistyka a Jakość, marzec-kwiecień 2009 r.
 • Wdrożenie Flow Logistics- rekonfiguracja oraz doskonalenie systemu zarządzania siecią transportową. Studium przypadku DB Schenker, rozdział V w książce „Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu”, pod redakcją naukową prof. dra hab. Krzysztofa Rutkowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008 r. Książka wyróżniona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • „Operator logistyczny w obsłudze wydarzeń sportowych” r. , www.spedycje.pl, 2009 r.
 • „Nowe rozwiązania drogą do przyszłości”, www.centrumwiedzy.edu.pl, 2004 .

 

Wypowiedzi eksperckie (wybrane):

 • nt. rozwoju rynku logistycznego w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna, 27.06.2016 r.
 •  nt. relacji „win-win” w branży TSL, Polska Gazeta Transportowa, marzec 2016 r.
 •  pt. „Obopólna wygrana”, Top Logistyk, styczeń 2016 r.
 •  pt. „Wsparcie dla producenta”, Logistyka Produkcji, listopad 2015 r.
 •  nt. rozwiązań logistycznych szytych na miarę, Dziennik Gazeta Prawna, 29 września 2014 r.
 • nt. outsourcingu usług logistycznych w branży spożywczej w artykule „Pokusa operatora”, Logistyka a Jakość, lipiec-sierpień 2013 r.
 • nt. sytuacji na rynku deweloperskim w artykule Risk is not an option, Eurobuild Central & Eastern Europe, grudzień 2012 r.
 • nt. Euro 2012 w artykule pt. Euromobilizacja, Nowoczesny Magazyn, kwiecień 2012 r.
 • pt. „Euro tuż tuż- branżę TSL czeka egzamin”, www.spedycje.pl, 29 marca 2012 r.
 • pt. „W logistyce spalonego nie będzie”, Wiadomości Handlowe, 1 marca 2012 r.
 • pt. „Systemy IT w logistyce magazynowej”, Gazeta Wyborcza, 15 czerwca 2011 r.
 • pt. „Czy spowolnienie gospodarcze zmieniło oczekiwania wobec systemów IT wykorzystywanych w logistyce?”, Polska Gazeta Transportowa, maj 2011 r.
 • nt. logistyki wielkich imprez sportowych w artykule „Logistyka w grze”, TSL Biznes, kwiecień 2011 r.
 • nt. smartsourcingu w artykule pt. „Razem można więcej” , Logistyka a Jakość, marzec-kwiecień 2011 r.
 • pt. „Logistyka i sport” w portalach logistycznych: www.etransport.pl, www.dobralogistyka.pl oraz www.forumtransportu.pl, grudzień 2010 r.
 • pt. „Logistyka wielkich imprez sportowych” w portalu www.spedycje.pl, grudzień 2010 r.
 • nt. zarządzania projektami logistycznymi związanymi z wydarzeniami sportowymi w artykule pt. „Chaos kontrolowany”, Press, nr 11/2009 r.
 • nt. obsługi logistycznej wielkich imprez sportowych w artykule pt. „Pogromcy chaosu”- Marketing&More, nr 6(25) czerwiec 2009 r.